Home > Tư vấn máy phát điện > Cách quy đổi KVA ra KW và tính công suất máy phát điện

Cách quy đổi KVA ra KW và tính công suất máy phát điện

Hiện nay khi sử dụng hoặc tìm hiểu để mua máy phát điện, nhiều khách hàng băn khoăn không biết chỉ số kVA như vậy thì tính ra công suất để sử dụng như thế nào?  Hiện nay tại kho máy phát điện có rất nhiều máy dải công suất từ 3kVA đến 1000 kVA. Kể cả các máy phát điện giá rẻ hoặc cao cấp thì cách tính công suất máy phát điện sẽ như sau:

Cách tính công suất máy phát điện và quy đổi công suất giữa KVA ra KW

_kVA là đơn vị tính công suất biểu kiến. Đây chính là công suất toàn phần của máy . Công thức là S=U.I (KVA)

_kW là đơn vị tính công suất tác dụng của máy. P = U.I.Cos(phi) (KW).

_kVAr là đơn vị tính công suất phản kháng Q=U.I.Sin(phi) (KVAR).

*Để đổi từ kVA sang kW của 1 máy bất kỳ ta phải có hệ số công suất cos(phi).

Ví dụ máy phát điện Denyo 600kVA có công suất là 600 kVA cos(phi)=0.8 thì khi đó công suất tính theo kW = 600 kVA * 0.8 = 480 kW.

Xem thêm: Hướng dẫn đọc thông số máy phát điện

Máy phát điện Denyo 600kVA

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>